Ymwadiad

Cynhyrchwyd y cyfeiriadur hwn gyda phob ewyllys da fel gwasanaeth am ddim i bobl sy’n defnyddio technoleg yn Gymraeg sy’n edrych am apiau a gwasanaethau yn eu hiaith.


Nid yw Applingua Ltd yn gwarantu cywirdeb, cyflawnder, cydweddoldeb neu ddibynadwyedd y cyfeiriadur hwn na’r apiau wedi’u rhestru arno. Rydych yn cydnabod eich bod yn lawrlwytho a/neu ddefnyddio’r apiau hyn ar eich menter eich hun.

Mae pob ap yn amodol i newid ac nid yw’r ffaith eu bod wedi’u cynnwys yn y rhestr hon o reidrwydd yn eithrio hawl datblygwr trydydd parti i addasu neu gael gwared â nodweddion (e.e. iaith) o’r ap.

Daw cynnwys y safle hwn o ffynonellau a gredir eu bod yn gywir ar y dyddiad o gyhoeddi, ond gallent gynnwys anghywirdebau a/neu wallau teipograffeg. Os hoffech gysylltu â ni am broblem ar y wefan hon neu i ofyn am fwy o wybodaeth ar yr ymwadiad hwn, cysylltwch â info@applingua.com.