Pecyn Cyfryngau

Eisiau ysgrifennu darn am Apiau yn Gymraeg? Mae croeso i chi ddefnyddio’r logos isod.

Mae Apiau yn Gymraeg yn brosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n cael ei redeg gan Applingua.

Welsh Apps Logo

Applingua-Logo-Dark-Version

Funded by Welsh Government logo

Lawrlwytho Pecyn Logos Apiau yn Gymraeg

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y prosiect, e-bostiwch sarah@applingua.com. Diolch!