Lleoleiddio i’r Gymraeg Am Ddim – Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn deall bod gan rhai pobl gwestiynau am leoleiddio ap i’r Gymraeg, felly rydym wedi paratoi rhestr o’r rhai rydym yn credu yw’r rhai mwyaf cyffredin. Os oes gennych gwestiwn sydd heb ei hateb isod, anfonwch e-bost at welsh@applingua.com neu anfonwch neges atom ar twitter a byddwn yn ymateb mor gynted ag y gallwn!


Pwy sy’n rhedeg Apiau yn Gymraeg?

Mae Apiau yn Gymraeg yn cael ei redeg a’i reoli gan Applingua  gyda chymorth a chyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru. Mae Applingua yn ymrwymedig i helpu datblygwyr ddarparu’u hapiau i bawb eu mwynhau, ym mha bynnag iaith.

Ydy hyn wir am ddim? Dim costau cudd?

Mewn byd ble mae mwyafrif y pethau am ddim yn dod gyda chost cudd, rydym yn sylweddoli bod hyn yn weddol anodd ei gredu. Rydym yn addo, fodd bynnag, bod hyn 100% am ddim! Fe dderbyniom gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru i gynyddu nifer yr apiau ar gael yn Gymraeg sy’n golygu, yn elfennol, mai nhw sy’n talu am hyn – nid chi.

Does gen i ddim diddordeb yn y Gymraeg, ydw i’n gallu dewis iaith arall am ddim yn lle?

Yn anffodus, lleoleiddiadau i’r Gymraeg yn unig sy’n bosib fel rhan o’n cyllido. Ond mae am ddim, felly beth am roi cynnig arni ta beth? 🙂

Sut ydyn ni’n delio gyda diweddariadau ac adolygiadau i’n hap?

Rydym yn cynnig blwyddyn o ddiweddariadau ac adolygiadau am ddim, erbyn hynny, y gobaith yw y bydd eich cronfa o ddefnyddwyr Cymraeg yn talu am ei hun (h.y. bydd digon o alw i fforddio’r diweddariadau lleoleiddio).

Mae’n bosib y byddwn yn derbyn mwy o gyllid wedi i’r rownd hon dod i ben (mae’n cael ei benderfynu yn flynyddol) ond yn amlwg nid oes sicrwydd o hynny felly ni allwn addo mwy na 12 mis o gefnogaeth ychwanegol.

Os hoffech barhau gyda’r lleoleiddiad Cymraeg ar ôl yr amser hwnnw, yna byddwn yn codi ein cyfradd iaith sylfaenol am unrhyw ddiweddariadau ac adolygiadau sef $0.18/£0.12 fesul gair. Bydd unrhyw gyfieithiadau sy’n seiliedig ar yr eirfa am ddim (h.y. os yw Applingua neu rywun arall eisoes wedi cyfieithu testun eich diweddariad ar eich ap chi neu un arall, yna mae am ddim).

A oes cefnogaeth frodorol i’r Gymraeg?

Oes! Ers iOS 8, mae’r Gymraeg yn cael ei thrin yn union yr un fath â phob iaith arall gyda chefnogaeth frodorol. Does dim angen datblygiad ychwanegol, plygiwch hi i mewn fel rydych chi wedi gwneud o’r blaen gyda phob lleoleiddiad arall.

 

Ydw i hefyd yn gallu lleoleiddio fy nisgrifiad ac allweddeiriau yn yr App Store?

Ar hyn o bryd, mae angen mynd at App Store y Deyrnas Unedig i gael mynediad at apiau, felly mae’r disgrifiadau a’r allweddeiriau yn Saesneg. Mae’n bosib bydd hyn yn newid yn y dyfodol ac os/pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn barod!

Ydw i’n gallu lleoleiddio ap Android? Mac App Store? Ap ffôn Windows?

Gallwch…a na allwch. Nid yw Android yn cefnogi’r Gymraeg yn yr un modd (eto) felly tra bod dim modd i chi osod eich dyfais i’r Gymraeg, rydym yn gallu creu fersiwn Cymraeg o’ch ap. Cymerwch olwg ar Farty Sheep i weld esiampl o sut mae hynny’n gweithio.

Mae’r Mac App Store yn cefnogi’r Gymraeg fel iaith, ond mae’n amod o’n cyllido y tro hwn y gallwn wneud apiau Mac dim ond os ydych hefyd yn gwneud ap iOS.

Cyhyd ag yr ydym yn gwybod, nid yw ffôn Windows yn cefnogi’r Gymraeg o gwbl eto. Eto, pan fydd hyn yn newid, ni fydd y cyntaf i gymryd mantais o hyn!

Dydw i erioed wedi lleoleiddio ap o’r blaen, ble mae dechrau?

Y cwbl sydd angen i chi wneud yw anfon set gyflawn o’ch llinynnau atom. Rydym wedi creu Cronfa Wybodaeth Leoleiddio Gynhwysfawr – cymerwch olwg ar ein herthygl ar leoleiddio ap am y tro cyntaf am ragor o wybodaeth ar y broses 🙂

Faint o amser mae’n cymryd i leoleiddio ap?

Bydd hyn yn dibynnu ar nifer y geiriau yn eich ap ond yn fras, mae’n cymryd rhwng 3-4 diwrnod ar gyfartaledd.

Ydw i’n gallu gwneud ieithoedd eraill ar yr un pryd?

Wrth gwrs! Ewch i’n tudalen ‘Cael dyfynbris‘ ac ychwanegwch yr ieithoedd yr hoffech at eich cais. Mae blwch ticio yno i gynnwys y Gymraeg fel iaith am ddim.

 

Swnio’n dda – sut mae cychwyn arni?

Os oes gennych ddiddordeb yn y Gymraeg, gallwch ddefnyddio’r ffurflen cyflwyno ap i gysylltu â ni. Os ydych chi eisiau mwy nag un iaith, byddai’n well i chi ddefnyddio ein ffurflen ddyfynbris 🙂