Sion Corn Yn Ffonio

£0.79
Sion Corn Yn Ffonio
Claim Listing

Change Your Device Language

Description

Ydych chi wedi bygwth ffonio Siôn Corn i ddweud bod eich plentyn ddim yn gwrando?

Gyda’r APP newydd gan Menter Iaith Môn bydd Siôn Corn yn ffonio’ch plentyn i’w annog i fod yn blentyn da!

“Dyma’r APP cyntaf o’i fath yn y Gymraeg, ac mae’n wych o beth ein bod wedi datblygu a chynhyrchu’r APP o fewn gweithle Menter Môn yma yn Llangefni!” Helen Thomas, Prif Swyddog Menter Iaith Môn.

Mae’r app hwn yn creu neges ffôn gan Siôn Corn. Fe fydd y neges yn chwarae ar ôl saib y gallwch chi ei ddewis.

Have you ever threatened to phone Sion Corn and tell him that your child isn’t listening?

With the new APP from Menter Iaith Mon, Sion Corn will ring your child and encourage him/her to be good!

“This is the first APP of its kind in Welsh, and it’s fantastic that we’ve been able to develop and produce this APP within the workplace here at Menter Mon in Llangefni!” says Helen Thomas, Menter Iaith Mon’s Principal Officer.

The app simulates a phone message from Santa. The message will play after a chosen delay.

Address & Contact Details

Available Platforms



Contact Owner