S4C Cant o Blant

Free
S4C Cant o Blant
Claim Listing

Change Your Device Language

Description

Welcome to the S4C Cant o Blant app, a fully bilingual description of its features are detailed below.

Croeso i ap Cant o Blant S4C, mae disgrifiad manwl dwyieithog o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.

This is a family trivia game based on the Cant o Blant S4C Programme where you the player answer a set of questions about family life. All of these questions have been asked of a hundred children. Can you predict their answers and is your family life as madcap as theirs? Remember, if you get stuck, you can always cheat!

You get to use each cheat once per game. The cheat types consist of pause the countdown clock, remove one of the incorrect answers, and skip and answer question correctly.

Mae hon yn gêm sy’n seiliedig ar raglen Cant o Blant S4C, lle rydych chi’r chwaraewr yn ateb cyfres o gwestiynau am fywyd teuluol. Gofynnwyd pob un o’r cwestiynau hyn i gant o blant. Allwch chi ddarogan eu hatebion? A yw eich bywyd teuluol chi’r un mor hurt â’u un nhw? Cofiwch , os nad ydych chi’n gwybod yr ateb, gallwch dwyllo!

Cewch ddefnyddio un o bob twyll. Mae yna 3 ffordd o dwyllo sef i oedi’r cloc, tynnu un o’r atebion anghywir, ac i ateb y cwestiwn yn gywir a mynd i’r un nesaf.

Address & Contact Details

Available PlatformsContact Owner

Tags