Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 1

Free
Llyfrau Hwyl Magi Ann Set 1
Claim Listing

Change Your Device Language

Description

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno: ap newydd i helpu disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen i ddarllen Cymraeg
Menter Iaith Sir y Fflint present: a new app to help pupils in the Foundation Phase to learn to read in Welsh

Dewch i ddarllen gyda Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw
Come and read with Magi Ann, Pero, Teddy, Dolly and Dicw

10 stori syml – Llyfrau bach Magi Ann – 10 easy stories

Darllenwch, gwrandewch a thapiwch eiriau unigol i glywed ynganiad ac i weld cyfieithiad
Read along, listen and tap individual words to hear pronunciation and to see a translation

Address & Contact Details

Available PlatformsContact Owner

Tags