Cylchgronau Cymru

Free
Cylchgronau Cymru
Claim Listing

Change Your Device Language

Description

Croeso i Ap Cylchgronau Cymru a grëwyd gan y Cyngor Llyfrau mewn cydweithrediad â’r cyhoeddwyr a chyda chefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru. Bwriedir cynnwys cylchgronau Cymraeg a Saesneg, i blant ac oedolion, wrth i’r cynllun ddatblygu.

Y cylchgronau sydd ar gael trwy’r Ap ar hyn o bryd yw Cip, Planet, Poetry Wales, Barn a’r Wawr. Mae Ap Cylchgronau Cymru hefyd ar gael yn Saesneg (Magazines of Wales App).

Bydd modd i ddefnyddwyr lawrlwytho rhifyn sampl yn rhad ac am ddim o bob cylchgrawn, prynu rhifynnau unigol neu danysgrifio. Mae croeso i chi anfon unrhyw awgrymiadau am ychwanegiadau neu welliannau at gwybodaeth@cllc.org.uk.

Bydd y taliad yn cael ei godi ar y Cyfrif iTunes ar gadarnhad o brynu.

Tanysgrifiad yn adnewyddu yn awtomatig oni bai auto-adnewyddu ei droi i ffwrdd o leiaf 24 awr cyn diwedd y cyfnod cyfredol.

Bydd ystyriaeth yn cael ei godi ar gyfer adnewyddu o fewn 24 awr cyn diwedd y cyfnod cyfredol.

Efallai y tanysgrifiadau yn cael ei reoli gan y defnyddiwr a gall auto-adnewyddu ei droi i ffwrdd drwy fynd at Gosodiadau Cyfrif y defnyddiwr ar ôl eu prynu.

Dim canslo’r tanysgrifiad presennol yn caniatáu yn ystod y cyfnod tanysgrifiad gweithredol.

Polisi Preifatrwydd URL http://www.wbc.org.uk/privacy-policy?diablo.lang=cym

Address & Contact Details

Available PlatformsContact Owner

Tags