Chwilotydd Cyrsiau

Free
Chwilotydd Cyrsiau
Claim Listing

Change Your Device Language

Description

Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Wyt ti’n mynd i’r brifysgol yn 2015? Wyt ti eisiau astudio dy gwrs yn gyfan gwbl neu yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg?

Pwrpas Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg yw dy gynorthwyo i chwilio am gyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru a darganfod pa gyrsiau sy’n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol Course Finder

Are you going to university in 2015? Do you want to study your course entirely or partially in Welsh?

The purpose of the Coleg course finder is to identify opportunities to study in Welsh at universities across Wales and find out which courses are eligible for Coleg Cymraeg undergraduate scholarships.

Address & Contact Details

Available PlatformsContact Owner

Tags